Dharma: Povzneste svoju dušu do nebeských výšin

Aktualizované redakciou 13. 4. 2023

Mnoho ľudí sa v súčasnej dobe obracia východným smerom. Tak nejako totiž veria, že v Indii, Číne, Japonsku a ďalších exotických krajinách, nájdu odpoveď na niektoré dôležité životné otázky. Jednou z nich môže byť napríklad zmysel života. Keďže východné učenia sú veľmi pestrá, dnes sa pozrieme na to, čo presne vám môže ponúknuť Dharma.

Od zvierat sa líšime tým, že vieme premýšľať. Nielen o tom, že sa chceme páriť alebo jesť, ale napríklad o tom, čo nás napĺňa, ako môžeme prispieť k zlepšeniu spoločnosti alebo čo presne je zmyslom ľudského života.

Nie všetky tieto otázky majú jednoduchú odpoveď, preto sa na svojich cestách občas vydáme k východným učencom, ktorí, zdá sa, majú odpoveď takmer na všetko. A ak nie, aspoň nám môžu pomôcť sa vnútorne upokojiť a prijať fakt, že na veľa vecí nemá naša existencia vplyv.

Jedným zo smerov, s ktorým sa na svojej ceste možno stretnete, je Dharma. Ale čo to je?

Čo je liek Dharma?

Dharma je indické náboženské učenie, ktoré vychádza zo slova „spôsob bytia“. Veľa pracuje s takzvaným „vnútorným zákonom“, ktorý musí byť nasledovaný. Jedine potom môže byť váš život v súlade s prírodnými zákonmi as univerzálnou podstatou bytia. Zaujímavosťou je, že slovo Dharma sa chápe v dvoch významoch. V jednom prípade ide o náuku, v druhom o jav.

Dharma ako náuka

Dharma sa často prekladá ako cesta, alebo aj ako zákon.

Celkom často sa používa vo význame:

  • Cesty k univerzálnej pravde
  • Univerzálne pravdy samotné
  • Spôsobu života, ktorý minimalizuje akumuláciu karmy (ktorá s nami môže putovať do ďalších životov)

So slovom Dharma sa stretávame ako v hinduizme, tak v budhizme a džinizme. Vo svojej podstate teda môžeme povedať, že Dharma je skutočne rozsiahla a môže byť považovaná za jeden zo základných pilierov východných náuk.

Dharma ako jav

Dharma ako jav sa snaží o pochopenie princípov toho, čo existuje. Napríklad Budha odmietal akúkoľvek špekulatívnu interpretáciu sveta. Jedným zo spôsobov, ako môžeme veci začať chápať, je ich pozorovanie. Kvôli premenlivosti emócií a iného fungovania našich tiel ale nie sú emócie a telo často považované za dharmy.

Ako to preniesť do reálneho života?

K Dharme môžete pristúpiť tak, že každý z nás sa rodí na tento svet s nejakou úlohou, ktorej by sa mal venovať. Jedine tak môžeme pomáhať udržiavať vesmírny poriadok, ktorý potom môže pozitívnym spôsobom ovplyvniť spokojnosť ľudstva. Keď sa ľudia svojho predurčenia nedržia, alebo konajú v jeho priamom rozpore, vedie to k sérii problémov, s ktorými môže bojovať celá spoločnosť.

Aby to ale nebolo také jednoduché, väčšina ľudí nevie, aké je ich predurčenie. Často ju teda ani nemôžu začať plniť. Jedným z prvých krokov na vašej ceste môže byť ten, že si nebudete uzurpovať role, ktoré vám neprislúchajú. A k rovnakému jednaniu budete motivovať aj ľudí vo svojom okolí.

Nebude to jednoduché, vašu cestu môže v tomto ohľade komplikovať:

  • Nastavenie spoločnosti, vrátane jej noriem
  • Nedôvera a odsudzovanie zo strany vašich blížnych
  • Reklamy
  • Zvyky

Že niečo nie je v súlade s vašou Dharmou poznáte podľa toho, že budete vnímať pretvárku a nútenie prispôsobiť sa niečomu, čo nepovažujete za vlastné. Keď ale odoláte, postupom času by ste mali dosiahnuť vnútorný pokoj a väčšiu auntenticitu.

Na čo to je?

Má sa za to, že keď budete žiť podľa Dharmy, dôjde k vyčerpaniu karmy, čo povedie k oslobodeniu od opakujúcich sa reinkarnácií. Keďže to znamená finálne oslobodenie, je to niečo, o čo by sme sa mali snažiť usilovať.

Poznáte Dharmu, alebo o nej dnes počujete prvýkrát?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *